Adatvédelmi Szabályzat

A Magyar Szabadalmi Hivatal az M 03 01431 ügyszámú védjegybejelentés tárgyát képező megjelölést 179 310 számon lajstromozta.

A védjegy kizárólagos jogosultja Rubint Ávrahám Péter.

Saját korom golgotája (Rubint Ávrahám Péter festőművész írásainak valamint festményeinek nyomdai megjelenítése e cím alatt nyilvántartott védettségi száma.)

A könyv bármelyik részének sokszorosítása, akár elektronikus, akár mechanikus módon, beleértve bármilyen információtároló és visszakereső rendszert a kiadó művész írásos engedélye nélkül tilos, kivéve a sajtóértékelés céljára idézett rövidített részleteket.

*

The Hungarian Patent Office has registered the subject of the trademark application number M 03 01431 under number 179 310.

The exclusive owner of this trademark is Péter ÁVRAHÁM RUBINT.

The trademark number refers to the paintings and writings of the artist Péter ÁVRAHÁM RUBINT issued under the title The Golgotha of My Age.

It is strictly forbidden to reproduce any part of this book either electronically or mechanically, including any informational or re-searchable system, without previous written permission of the owner, except the shortened variants quoted for press purposes. 

*


אושרה ונרשמה תחת המספר 179 310.

בעליו היחידי של סימן מסחרי זה הינו רובינט אברהם פיטר.

הלהט של תקופתי (כל הזכויות שמורות לרובינט אברהם פיטר. כיתוביו ויצירותיו המודפסים בסיפרו רשומים תחת המספר הנ"ל).

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ואופן או שום אמצעי, אלקטרוני או מכני או אחר ללא אישור בכתב מהיוצר עצמו, מלבד קטעים מקוצרים לשימוש בסקר תקשורתי בכתב.

*


Le titre faisant l'objet de déposer une marque de No M03 01431 a été enregistré sous le numéro 1790 310 par l'Office des brevets et de la propriété industrielle en Hongrie.

Le titulaire exclusif du droit de propriétaire est Rubint Ávrahám Péter.

Le Golgotha de mon époque (le numéro enregistré sous ce titre de l'apparition imprimée des ouvrages et des peintures de Rubint Ávrahám Péter, peintre artiste)

L'ouvrage est soumis sous la protection du droit de propriétaire, sans l'autorisation écrite de l'auteur, la copie (de la manière soit électronique, soit mécanique y compris toute sorte de systèmes de bases de données et de recherche) est interdite, excepté les citations et les extraits utilisés à but d'évaluation dans la presse. 


Általános rendelkezések

1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban (a továbbiakban: Rendelet) […..], cégazonosító [….], székhely [….] (a továbbiakban: "Kezelő");

2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: [……], tel.: [………];

3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

A személyes adatok forrása

1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze […].;

2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;

3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

Az adatfeldolgozás célja

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. Regisztráció a honlapon [….] a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően;

2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);

3. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;

4. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:

  • Webnode AG (webáruház rendszer);
  • Szállító társaság;
  • Google Analytics (weboldal statisztika);

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben:[….];

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Záró rendelkezések

1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon [….] Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek [Dátum]