MÉDIA

Megjelenések - publikációk - sajtóanyagok

Grand Opening

2019 december Kiállításmegnyitó

GRAND OPENING

Nem csak az európai kortárs művészeti élet, hanem Rubint Ávrahám Péter festőművész személyes festői karrierjének is, egyik nagy eseményeként aposztrofálható a 2019 december 05. - én, Budapesten, a belváros szívében ( Balaton utca 4. ) megnyílt 400 négyzetméteres impozáns RUBINT ÁVRAHÁM PÉTER GALÉRIA. A művész, eddigi teljes életművéből ad olyan grandiózus áttekintő megjelenést, mely páratlan a maga nemében.

Részlet az ARTSCAP Művészeti Magazinban megjelenő cikkből.


Human Gold 

2019 - 2020 

Human Gold 

Mi az ami mindannyiunkat összeköt? Országokon és földrészeken ível át. Kapcsolatot teremt ember és ember között, felfedezi annak forrását és örök érvényű értékké emeli azt.

Egyetemes emberi értékeink, mint a szeretet, a békére való törekvés, az együttérzés és a humánum, a harmóniára való törekvés szűkebb és tágabb környezetünkkel és az abból fakadó szeretetteljes cselekedetek, mind-mind felbecsülhetetlen értékeink. Az alkotások melyek ebből az ihletettségből születnek, egy magasabb szintű kapcsolat megnyilvánulásai. Megszületnek és üzennek. Lélektől lélekhez szólnak és a kiteljesedés, egymás elfogadása, a jóra való törekvés felé hívnak. Láthatatlan arany vezérfonálként emelik azt aki megérinti ezt a misztériumot. A HUMAN GOLD Képzőművészeti Pályázat erre az átszellemülésre és egymással való kapcsolatteremtésre inspirálja és hívja az alkotókat művészeket. 

.

Részlet az ARTSCAP Művészeti Magazinban megjelenő cikkből..

Southwell Minster

Rubint művészete az Egyesült Királyságban is

Napfürdő / Rubint Ávrahám Péter

Emberként erre a világra születni, nem csak a természettől való függőségi állapotot jelent. Jelenti a megfigyelés lehetőségét és a tapasztalás képességét is egyben. Jelenti a mindennapi ébredés megújuló dimenzióját arra vonatkozóan, hogy képességeinket kiteljesítsük. Jelenti a tanulást és jelenti a bölcsesség megismerésének állapotát is. Jelenti a természeti és emberi kapcsolatok értékének felismerését és jelenti a megvalósítás, az alkotás misztériumát is. A felkelő nap a lét igenlése, a pillanat megragadása, az emberi mivoltunk másodpercnyi átúszása a horizonton. A múlt és a jövő szüntelen ismétlődő összekapcsolódása a jelenben. 

Rubint Ávrahám Péter kiállított festményének leírása. 

Bővebb leírás a megjelent Magazinban.