COPYRIGHT

All rights reserved / Minden jog fenntartva

All rights reserved / Minden jog fenntartva

A Magyar Szabadalmi Hivatal az M 03 01431 ügyszámú védjegybejelentés tárgyát képező megjelölést 179 310 számon lajstromozta.

A védjegy kizárólagos jogosultja Rubint Ávrahám Péter.

Saját korom golgotája (Rubint Ávrahám Péter festőművész írásainak valamint festményeinek nyomdai megjelenítése e cím alatt nyilvántartott védettségi száma.)

A könyv bármelyik részének sokszorosítása, akár elektronikus, akár mechanikus módon, beleértve bármilyen információtároló és visszakereső rendszert a kiadó művész írásos engedélye nélkül tilos, kivéve a sajtóértékelés céljára idézett rövidített részleteket.


The Hungarian Patent Office has registered the subject of the trademark application number M 03 01431 under number 179 310.

The exclusive owner of this trademark is Péter ÁVRAHÁM RUBINT.

The trademark number refers to the paintings and writings of the artist Péter ÁVRAHÁM RUBINT issued under the title The Golgotha of My Age.

It is strictly forbidden to reproduce any part of this book either electronically or mechanically, including any informational or re-searchable system, without previous written permission of the owner, except the shortened variants quoted for press purposes. 


המשרד לשמירת זכויות יוצרים שבהונגריה קיבלה את הבקשה לרישום סימון מסחרי מספר M 03 01431 אשר אושרה ונרשמה תחת המספר 179 310.

בעליו היחידי של סימן מסחרי זה הינו רובינט אברהם פיטר.

הלהט של תקופתי (כל הזכויות שמורות לרובינט אברהם פיטר. כיתוביו ויצירותיו המודפסים בסיפרו רשומים תחת המספר הנ"ל).

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ואופן או שום אמצעי, אלקטרוני או מכני או אחר ללא אישור בכתב מהיוצר עצמו, מלבד קטעים מקוצרים לשימוש בסקר תקשורתי בכתב.   


Le titre faisant l'objet de déposer une marque de No M03 01431 a été enregistré sous le numéro 1790 310 par l'Office des brevets et de la propriété industrielle en Hongrie.

Le titulaire exclusif du droit de propriétaire est Rubint Ávrahám Péter.

Le Golgotha de mon époque (le numéro enregistré sous ce titre de l'apparition imprimée des ouvrages et des peintures de Rubint Ávrahám Péter, peintre artiste)

L'ouvrage est soumis sous la protection du droit de propriétaire, sans l'autorisation écrite de l'auteur, la copie (de la manière soit électronique, soit mécanique y compris toute sorte de systèmes de bases de données et de recherche) est interdite, excepté les citations et les extraits utilisés à but d'évaluation dans la presse.