HULLÁMVASÚT II.

Elfeledett illuziók

Hullámvasút II.

Ajánlás

Bátorság

Visszatekintve a művészettörténet nagy alakjaira, ez az egyszerű, ám annál elementárisabb szó jut eszembe. Bátorság. Ha túllépünk a szépségen és az ideákon, akkor nem marad más, mint a tettekben megnyilvánuló akarat és elszántság megnyilvánulása. Bátorság a tettre és a tervek véghezvitelére. Bátorság a megújulásra, a teljes átlényegülésre és a világ olyan formában történő értelmezésére és megmutatására, ahogy eddig azt korábban nem láthattuk. Bátorság az alkotásba - és önmagunkba vetett hit, újabb - és újabb eredményeinek megmutatására. Bátorság a tükörbe nézésre és az illúziók elvesztésére. Bátorság a magány elviselésére, mely nélkül alkotni lehetetlen. Bátorság a járásra - járásra az úton, mely csak a mi utunk. Az úton való megmérettetésre, gyengeségeink vértezetként való felöltésére, a szép remények elvesztésére és a barátságok megnyerésére. Bátorság a hullámvölgyben való megmártózásra és bátorság a hullámhegyen való szédülésre.

Bátorság az élet szeretetére.
Ezzel a szenvedéllyel ajánlom ezt a könyvet

.

Tematikus életműkötet, mely nem kronologikusan, hanem szinte emberi rétegekre bontva tárja elénk a művész életpályáját. Nem csak időbeli rétegekkel, visszatekintve a múltba, az inspiráció rétegeinek felkutatásával, - vagy a döntések megszületésével, hanem szellemi útikalauz is
egyben. A megértés és átlényegülés útikalauza, mely sok esetben kalandos és fantasztikus eseményekbe sodorja az olvasót, hősként aposztrofálva szerzőt, néha azonban gyötrelmes önmagunk vonszolásának Münchausen báróját láthatjuk a képekben - ahogy saját hajánál fogva húzza ki magát a bitumenként ragadó keserű gondolatok mocsarából. Ez a kötet nem egy lányregény. Kőkemény valósága az élet színeváltozásának. Egy emberi élet hosszúnak tűnő
bebábozódása, ami aztán pár ragyogó szárnycsapással és napfényben fürdéssel éri el a horizonton a csúcspontját. Ragyogó képek, csodálatos alkotások, és mellette a küzdés és
a harc szavakba foglalva, ami kijózanítóan tisztává teszi a kötet lényegét. A művészet küzdelem. A művészet béke.
A belső béke örök keresése az alkotás a küzdelem által. Ez a megmérettetés nem mai keletű. Kimagasló teljesítmények mögött mind - mind tetten érhető - és rétegekben kovácsolt
pengeként, így foglalható össze: - Ki másokat legyőz erős, ki önmagát legyőzi - hős.